Najblizsza niedziela

2021-05-09 - NIEHANDLOWA

Kalendarz

Niedziele handlowe w 2020 roku:

 • 2021-01-31
 • 2021-03-28
 • 2021-04-25
 • 2021-06-27
 • 2021-08-29
 • 2021-12-12
 • 2021-12-19

Wyjątki

Placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu:

 • kwiatami
 • pamiątkami lub dewocjonaliami
 • prasą
 • biletami komunikacji miejskiej
 • wyrobami tytoniowymi
 • kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
 • wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi w przypadku piekarni, cukierni i lodziarni
 • w placówkach handlowych, w których przeważa działalność gastronomiczna
 • na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi